Kostnad Per Brukare (KPB) inom individ- och familjeomsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg. KPB används för att få fram bättre information om prestationer och kostnader inom socialtjänsten, något som i sin tur ger ett bättre underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten.
Olika kommuner kan jämföras inom dimensionerna brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

Vi utvecklar och genomför Kostnad Per Brukare tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi arbetar med mer än 30 olika kommuner inom KPB individ- och familjeomsorg, bl.a. Borlänge, Örebro, Varberg, Gotland, Ulricehamn, Falkenberg, Svedala m.fl.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Andreas Johansson, Telefon 0709-90 00 30, andreas.johansson@ensolution.se