Kostnad Per Brukare inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg. KPB används för att få fram bättre information om prestationer och kostnader inom socialtjänsten, något som i sin tur ger ett bättre underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Olika kommuner kan jämföras inom dimensionerna brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

Vi utvecklar och genomför Kostnad Per Brukare tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. I dagsläget ingår mer än 80 kommuner i projektet. 

Om du vill läsa om goda exempel från befintliga kunder kan du klicka på bilden nedan:


Det funkar!

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om KPB och hur det kan hjälpa er kommun.