Framgångsrikt flyktingmottagande


Vi erbjuder stöd för uppföljning,
nulägesanalys och prognoser

”Det handlar om att ta ett helhetsgrepp på situationen för att snabbt få kontroll och struktur. Det inkluderar uppföljning, nulägesanalys och prognoser, allt hänger samman.”
Pontus Fryk, Ensolution


Läs mer om hur Ensolution kan hjälpa till